uGain Business

Giải pháp chìa khóa trao tay để tự động hóa việc thu hút và giữ chân khách hàng.

Làm tăng cơ sở dữ liệu khách hàng

Làm giảm chi phí quảng cáo

Giúp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

Làm tăng số lượng quay lại mua hàng

Những khả năng của uGain

uGain là một bộ công cụ dành cho Một doanh nghiệp dịch vụ khách hàng

Ứng dụng di dộng

Cơ sở dữ liệu khách hàng, thống kê, phân tích

Chương trình thưởng

Hệ thống tạo động lực cho nhân viên

Các khuyến nghị

Các đặt hàng trực tuyến

Phản hồi

Push-notifications (Thông báo đẩy)

Các nguồn lưu lượng

Tiếp thị chéo

Nó giúp gì cho doanh nghiệp?

Các gói giá

Start

Chức năng cơ bản

Phí đăng ký

$0 / tháng

Pro

Đầy đủ chức năng

Phí đăng ký

$30 / tháng hoặc $300 $150 / năm

Và hãy nhớ rằng

Điều quan trọng nhất đó là ... khách hàng!

Dùng thử miễn phí uGain trong doanh nghiệp của bạn

Khi đăng ký, vui lòng nhập mã khuyến mãi của người mời.